Email

Menu

Over onze school


Wij zijn Jan Arentsz, wie zijn wij?


Wanneer je op het Jan Arentsz rondloopt, zie je dat de school volop beweegt. De leerlingen doen mee aan projecten, maken presentaties voor andere leerlingen, doen onderzoek, gaan op excursie, zingen, maken muziek, sporten… Ze zijn bezig!

Als school creëren we daarvoor de beste voorwaarden. Je mag bij ons jezelf zijn en je kunt je op allerlei gebieden ontplooien. Iedereen heeft een stem. Je leert zelfstandig te worden en ook als je daarin begeleiding nodig hebt, helpen wij je. We vertrouwen elkaar en hebben oog voor de mogelijkheden en talenten van alle leerlingen. Daarbij hoort ook dat je fouten maakt, want juist daar leer je van.

Leren doen we tijdens de lessen maar ook daarbuiten. Respect, verantwoordelijkheid en trots zijn zaken die je bij ons nog verder ontwikkelt. Het Jan Arentsz bereidt jou voor op je toekomst. Welke opleiding of taak je ook gaat doen, wij gaan met jou op zoek naar de beste versie van jezelf.

Schoolprestaties en diploma’s tellen, maar het belangrijkste is dat je het naar je zin hebt op het Jan Arentsz.


Vestigingen en onderwijssoorten

Onze school heeft een vestiging in Alkmaar en in Langedijk.
Daarnaast werken wij nauw samen met het Van der Meij College waarvan de sector Zorg en Welzijn onder onze school valt.
Wij bieden de volgende onderwijssoorten aan:

Alkmaar

VMBO basis/kader inclusief LWOO (onderbouw) * en **
VMBO GL/TL(onder- en bovenbouw)
HAVO/Atheneum/Gymnasium (onderbouw-en bovenbouw)

Langedijk

VMBO GL/TL
HAVO/Atheneum (onderbouw) ***

* Leerlingen die het vmbo basis/kader volgen in de onderbouw kunnen na het tweede leerjaar hun studie verder volgen aan het VMC (Van der Meij College). Het Van der Meij College is een samenwerkingslocatie van drie scholen met hun eigen identiteit. De Christelijke Scholengemeenschap Jan Arentsz, het Stedelijk Dalton College Alkmaar en de Openbare Scholengemeenschap Willem Blaeu.

Lees hier meer over de samenwerking op het VMC.

** De leerlingen van het vmbo beroepsgericht hebben een tweejarige brugperiode. Voor alle andere leerlingen geldt, dat zij in het tweede leerjaar in de afdeling zitten die waarschijnlijk het beste bij hen past, dat wil zeggen vmbo theoretische leerweg, havo of vwo. Aan het einde van het tweede leerjaar kijken we hier opnieuw naar en geven we de leerlingen een definitief advies voor de afdeling waarin zij hun opleiding gaan vervolgen.

*** Leerlingen die havo/atheneum volgen in Langedijk kunnen na het derde leerjaar hun studie verder volgen aan onze vestiging in Alkmaar.

Een school is een complex geheel. Dat vraagt om duidelijke regels. We hebben deze vastgelegd in het schoolreglement.

In onze schoolgids vindt u uitgebreide informatie over ons onderwijsaanbod.