Email

Menu

Opleiden in school (oplis)

 

Sinds 2001 is onze school een opleidingsschool voor leraren. Het is een landelijk project van het Ministerie van Onderwijs om op een intensieve manier samen te werken met de lerarenopleidingen. De leraar in opleiding krijgt meer en vooral een professionele begeleiding op maat bij het werkplekleren (stage). Veel leraren in opleiding volgen een duaal traject. Dat betekent, dat zij naast hun verplichte stage-activiteiten ook betaalde werkzaamheden verrichten voor de school. Wij noemen hen schoolassistenten.

Doordat de studenten op de werkvloer o.a. leraren assisteren bij diverse onderwijstaken, doen zij veel ervaring op en kunnen zo beter werken aan hun vaardigheden voor het beroep van leraar. Het opleiden en begeleiden van studenten gebeurt in nauwe samenwerking met de vertegenwoordigers (instituutsopleiders) van de opleidingsinstituten.

Er wordt samengewerkt aan:

 • Werken met leerwerktaken in een leerwerktraject;
 • Professionele ondersteuning van toekomstige docenten door getrainde coaches;
 • Intervisie met studenten en docenten;
 • Intensief contact met opleidingsinstituten (HVA, Onderwijscentrum VU, UvA, Inholland en ALO);
 • Samenwerking met regioscholen in Noord-Holland.

Zo draagt opleiden in school ook bij aan de kwaliteit van de school en van het personeelsbeleid door:

 • De werving en selectie van goede leerkrachten;
 • Het vinden van gemotiveerde jonge leerkrachten;
 • Het in een vroeg stadium van hun studie binden van jonge mensen aan de school;
 • Op natuurlijke wijze meer handen voor de klas te krijgen;
 • Professionalisering van zittend personeel;
 • Minderlesuitval;
 • Ondersteuning van de docenten.

Opleidingsschool

De naam opleidingsschool klinkt dubbel, maar beschrijft precies datgene wat er op onze school gebeurt. Studenten van lerarenopleidingen kunnen op deze middelbare school in Alkmaar namelijk een opleidingsplaats krijgen. Dat betekent dat ze een eigen klas krijgen waaraan ze les geven en tegelijkertijd worden ze intensief begeleid door een vakdocent. Het Jan Arenstz is één van de eerste opleidingsscholen in Nederland. Docente Kim Tran was één van de eerste studenten.

Links

Site “Straks voor de klas” – klik hier
Site “Word leraar in het VO: – klik hier

Contact

Lees hier hoe u contact met ons kunt opnemen.

Direct naar