Email

Menu

 

csg Jan Arentsz, Alkmaar en Zuid-Scharwoude,
vestiging Alkmaar vmbo is per 1 maart 2022 op zoek naar een


          ONDERSTEUNINGSCOÖRDINATOR / ORTHOPEDAGOOG
(0,5-0,6 fte) 


De ondersteuningscoördinator/orthopedagoog
·         coördineert, ondersteunt en adviseert teamleiders, mentoren en leerlingbegeleiders bij de begeleiding van leerlingen 
          die extra ondersteuning nodig hebben;
·         geeft leiding aan het intern ondersteuningsteam, en zit vergaderingen voor;
·         actualiseert de beleidstukken m.b.t. de ondersteuning en maakt nieuwe voorstellen voor beleid;
·         heeft een actieve rol bij de voortgang van passend onderwijs, adviseert directie vmbo;
·         onderhoudt contacten met verschillende externe instanties zoals het samenwerkingsverband, leerplicht,
          jeugdzorg/J&G en GGD;
·         vraagt (bovenschoolse) arrangementen aan;
·         informeert ouders en basisscholen m.b.t. ondersteuningsmogelijkheden;
·         adviseert m.b.t. de toelating van leerlingen;
·         draagt mede zorg voor de evaluatie en kwaliteitszorg van de leerlingbegeleiding;
·         neemt actief deel aan bijeenkomsten van ondersteuningscoördinatoren binnen het Samenwerkingsverband;
.         bezoldiging vindt plaats in schaal 11.

Vereiste opleiding, kennis en vaardigheden

·         een afgeronde opleiding orthopedagogiek of pedagogische wetenschappen;
·         ervaring in een soortgelijke functie binnen het voortgezet onderwijs;
·         theoretische en praktische kennis op het gebied van de jeugdhulpverlening, leerstoornissen, gedragsproblemen,
          leerlingbegeleiding en de ondersteuningsstructuur;
·         kennis van de organisatie van onderwijskundige processen;
·         kennis van didactische methoden en technieken en de vaardigheid in het toepassen ervan;
·         inzicht in de organisatie van het speciaal onderwijs;
·         goede vaardigheden in het begeleiden van professionals;
·         goede vaardigheden in het opstellen van een plan van aanpak en handelingsplannen;
·         goede vaardigheden in het analyseren van complexe problemen en het zoeken naar passende oplossingen;
·         goede communicatieve vaardigheden;
·         goede ICT-vaardigheden;
·         flexibele inzet en stressbestendigheid;

Je kunt solliciteren wanneer je:

·         beschikt over de juiste opleiding, kennis en vaardigheden.

Extra informatie?
Wil je meer weten over deze functie? Dan kun je terecht bij de vestigingsdirectie Jan Willem Heemstra ( jheemstra@ja.nl ) en de afdeling P&O (sollicitatie@ja.nl).

Ben jij de ondersteuningscoördinator / orthopedagoog die we zoeken?
Als je belangstelling hebt voor deze functie, kun je je schriftelijke motivatie met CV  indienen via de button: ”solliciteren”.  Solliciteren kan tot en met 1 december a.s.

Selectiegesprekken

De selectiegesprekken staan gepland in week 51 of 52.

Acties