Email

Menu

 

csg Jan Arentsz Alkmaar, vestiging havo-vwo
is op zoek naar

EEN  TEAMLEIDER VOOR DE ONDERBOUW VWO
(0,8 - 1,0 fte)

die kiest voor een organisatie waarin docenten het onderwijs maken

 

Bij het JA staat de leerling centraal en de docent in het midden. De docenten werken in teamverband aan hun onderwijs. Ze hebben alle ruimte de leerlingen goed te begeleiden in hun ontwikkeling en kijken daarbij verder dan cijfers. Alle medewerkers dragen bij aan dat doel. Dat leidt tot positieve effecten op de kwaliteit van het onderwijs en op de sfeer en de aantrekkingskracht van de school. En het zorgt ervoor dat leerlingen zelfbewust hun volgende stap zetten. Deze ontwikkeling is ongeveer 10 jaar geleden in gang gezet en begint vruchten af te werpen.
Het lijkt eenvoudig, maar het doorvoeren en verder brengen van deze manier van denken en werken is een proces van lange adem.

We zijn op zoek naar een teamleider die:

- goed kan luisteren én informeren;
- werkt vanuit vertrouwen, naar leerlingen, personeel en ouders;
- zich goed realiseert dat onderwijs, organisatie en personeel onlosmakelijk met elkaar verbonden
  zijn;
- collega’s kan inspireren om zelf invulling te geven aan het verbeteren van het onderwijs; 
- samen met de teamleden (team-)plannen kan maken;
- een goede coach is;
- collega’s kan activeren door vragen te stellen en ze op weg te helpen;
- teamleden ruimte geeft om zelf met oplossingen te komen.

Het Jan Arentsz streeft naar een excellent schoolklimaat.

In een excellent schoolklimaat is sprake van:

- brede vorming, waar naast kwalificatie aandacht is voor persoonsvorming en socialisatie;
- eigentijds onderwijs, waarin recht wordt gedaan aan de basisbehoeften autonomie, relatie en
  competentie;
- educatief partnerschap, waarbij school, leerlingen en ouders/verzorgers gezamenlijk optrekken.

We vinden het belangrijk dat we onze leerlingen, zowel in de praktijk van de lessen als in de  
begeleiding, coachen.

Hoe werken wij en wat verwachten wij?

Je vormt samen met de andere teamleiders en de vestigingsdirecteur de schoolleiding van de vestiging.
De kern van je werk is het verder ontwikkelen van de teams. Binnen de schoolleiding kennen we elkaars kwaliteiten en vullen we elkaar aan. Dit komt ook tot uiting in de samenwerking met de schoolleiding van de andere vestigingen. 
Het Jan Arentsz heeft een duidelijke visie op sturing, organisatie en personeelsbeleid. Als teamleider geef je inhoud aan een professionele samenwerkingscultuur. Dat is de basis voor goed onderwijs. We hebben helder hoe we met elkaar het werk willen doen. Vertrouwen is voor ons heel belangrijk. Vertrouwen vooraf en verantwoording achteraf waarbij controle geen afvinklijstje is maar een professionele dialoog. We overleggen met elkaar, niet alleen binnen de vestiging, maar ook met onze collega’s van een andere vestigingen. We ondersteunen loopbaanontwikkeling, bieden opties voor mogelijke vervolgstappen in de carrières van onze werknemers. Teamleiders steunen hun teamleden en helpen ze bij het bereiken van hun doelen.

Ontwikkeling van de school

Binnen de schoolleiding zijn we al enige tijd bezig met een verplatting. Dat wil zeggen dat de laag van vestigingsdirectie die er nu nog is, door natuurlijk verloop zal verdwijnen. Er blijft dan een directeur / bestuurder over met een aantal teamleiders, die samen de schoolleiding gaan vormen.
De rol van teamleider verandert hierdoor. Er wordt in toenemende mate van de teamleider gevraagd mee te denken en te beslissen over ontwikkelingen die team- en / of vestiging overstijgend zijn. 

Je kunt solliciteren wanneer je

een lesbevoegdheid VO hebt en bereid bent om minimaal 0,8 fte te werken.
Over de (kleine of geen) lesgevende taak gaan we in gesprek. In overleg zal bepaald worden hoe groot deze taak zal zijn. Bij deze baan hoort een LD-schaal. Datum van aanvang is in overleg.

Extra informatie?

Wil je meer weten over deze functie? Dan kun je terecht bij de vestigingsdirecteur
de heer J.A. Brandsma (jbrandsma@ja.nl) en de afdeling P&O (sollicitatie@ja.nl).
Meer informatie vind je in de bijlagen: competentieprofiel, functieomschrijving en inhoud portfolio.

Ben jij de teamleider die we zoeken?

Wanneer je jezelf herkent in het geschetste profiel, willen we graag kennis met je maken. We nodigen je uit een schriftelijke motivatie met CV  en portfolio in te dienen via de button: ”solliciteren”. 
Solliciteren kan tot en met zondag 18 december 2022.

Selectiegesprekken

De selectiegesprekken zijn gepland in week 51. Een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.

 

Acties